Beredskapsvakt:(+47) 975 10 200

Kaianlegg

Toraneskaia

Mo i Rana's general cargo and container terminal.
Full container handling. 1 crane, Ro-ro ramp 25m. wide.
Cranes
1-lifting capacity 52 tons, container spreader.
Reachstacker capasity 45 tons.
Storage area
30 da. Warehouse 14 da.
Ouay length
330 m. Depth SLW 8 m.
Cranes
1 Gottwald HMK 280-69 Mobile harbour crane with a capacity of 52 ton at
a radius of 11-28m, and 20 ton at 20m
1 Kalmar LMV type Gloria Reachstacker with a lifting capacity of 45 ton.
Other equipment such as wheeloader, lift and mobile crane availabble on request.

Bulkterminalen

Quay length
129/ 80m - Depth SLW 11/ 7,3m
Cranes
1, lifting capacity: 1x20 tons incl. grab. 32 meter outreach.
Bulk cargo and tanker terminal.
1 cranes & conveyor to Storage & factory/ MIP.
Transhipment from larger to smaller vessels.

Rana industriterminal  (R.I.T)

Quay length
410m - Depth SLW 8m
Cranes
4 lifting capacity 2x32 tons, 1x25 tons and 1 crane for scrap handling.
Rana Industriterminal AS (RIT) operates this facility on behalf of Mo Industripark AS (MIP).
The terminal offers discharging/ loading and storage.
Storage area
40 da q
Warehouse
14 da
Development area
190 da
RIT is connected to MIP with an industrial road.

Rana Gruber

Iron Ore Terminal.
Max ship length
260m - Depth SLW 11,4m.
Shiploader with a rate of 600-1800 mts pr. hour.
Iron Ore Terminal
Shiploader with a rate of 1200/ 1500 pr. Hour

Gjestehavner

Toranes gjestehavn

En av Mo i Ranas mest tilgjengelige gjestehavner nært lokalisert sentrum med gode parkeringsmuligheter og tilkopling til alle fasiliteter. Gangavstand til sentrum.

Mo i Rana Gjeste- og fritidshavn - Toraneskaia - ble opprustet i 2001. 

Vi har 15 gjesteplasser, med 3-5 meter dybde ved lavvann. Innseilingsforholdene er gode. 

Drivstoff: Dieselfylling fra pumpe. 

Kontakttelefon: 75 13 47 00 / 975 10 200

Moskjæran Marina

Havna har gode parkeringsmuligheter og ligger rett ved Fjordsenteret. Mo i Rana sentrum ligger bare et steinkast unna Moskjæran Gjestehavn.

Den historiske Moholmen med sin gamle originale bebyggelse er et fint sted å besøke om en er ny i byen. Moholmen viser hvordan ranværingene levde for 100 år siden.

Nærmeste utsettingsmulighet: Hauknes Marina, eller Rana Havnevesen for slipputsetting på Toraneskaia.

Drivstoffmuligheter: Ingen, tankbil til toraneskaia kan bestilles. AS Norske Shell: 75 14 70 35 eller YX Helgeland 75 14 08 00 

Telefonnummer Vakthold (Securitas): 75 15 29 66

Hauknes Marina

Fint plasssert ca.3 km sør for Mo i Rana ligger Hauknes Marina.

Gjestehavnen har 12 gjesteplasser  inkl. vann/strøm og søppel.

Dybde ved laveste lavvann 2 meter.

Det er 120 faste plasser.

Kontakttelefon: 907 88 202

Torghandel

Retningslinjer ved Torghandel

  • Tillatelse for bruk av torgområdet skal innhentes fra Mo i Rana Havn KF.
  • Mo i Rana Havn KF vil tildele plass til den enkelte.
  • Ingen torgselger må stille seg opp slik at varer og innretninger kommer vesentlig utenfor den plass som er tildelt. Oppstillingen må ikke skje slik at den hindrer fremkomsten på torget eller hindrer eller vanskeliggjør andre torgselgeres omsetning.
  • Benyttes salgsbilene\bodene til omsetning av næringsmidler med unntak av frukt og grønnsaker, skal den ha godkjennelse av Mattilsynet.
  • Leietaker forplikter seg til enhver tid holde orden på plassen, rydde opp og fjerne evt. søppel etc.

Taubåter

T/B "Kørven II"

Mobil: 975 12 200 

Kallesignal: LM6701
Kanal 12 eller 16
Type Selmer Tug MKII
Lengde: 12 m
Bredde: 4,2 m
Dypgang: 1,9 m
Motor: Cat 3408 V 12 syl. 385 HG v/1800 o/min
Bunkers: 9.000 liter
Trekkraft: 6 tonn
Radar: 1 stk. Furuno
Radio: 1 Sailor GMDSS, 2 stk bærbar nød VHF
Kartplotter: NAVMAN m/AIS

 

T/B Edison                                                     

Kallesignal: LFVP
Kanal 12 eller 16
Type: Tug
Lengde: 30,60 m
Bredde: 11,20 m
Dypgang: 4,05 m
Motor: 2x Wärtsilla 6L26, BHP 2454 (KW1806)

Bunkers: ___m3.
Trekkraft: 60 tonn: +1:i følge sertifikat.
Radar: Furuno. Type RPU-013
Radio: 1 stk Furuno modell FM-8800D.
1 stk: STN Atlas Deberg 6322
1stk: STN Atlas Deberg 6348
Kartplotter: Furuno. Modell GP-37.